Kancelaria Notarialna w Lublinie
Notariusz Katarzyna Kisielewicz

Kancelaria notarialna

Notariusz Katarzyna Kisielewicz

20-078 Lublin

Ul. Żołnierzy Niepodległej 7

Tel. 81 532-08-65

kisielewicz@notar.pl

Czynne w godzinach
od 8:30 do 15:30

Kancelaria Notarialna Notariusz Katarzyny Kisielewicz proponuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie czynności notarialnych, dokumentów i danych niezbędnych do ich dokonania, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Zakres czynności

Zgodnie z ustawą z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne)...

Opłaty notarialne

Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy Prawo
o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki...

Skontaktuj się

Istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze, również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kancelaria mieści się na parterze budynku przy ul. Żołnierzy Niepodległej 7 w Lublinie...